two person standing on gray tile paving

OMAA POLKUA VUODESTA 2010

Nimeni on Elina Tellervo Stoor eli StooriTeller – idearikas, oivaltava sekä määrätietoinen Muotoilija YAMK-opiskelija Torniosta. Autan organisaatioita löytämään oikeat haasteensa, ja sitä kautta kulkemaan kohti uudenlaisia tavoit­tei­taan. Vahvuuteni on kääriä ratkaisut sekä sanallisesti että visuaalisesti ymmärrettävään muotoon, eli helposti lähestyttävään pakettiin.

MUOTOILUN VUOSI 2023

Olen 12-vuotisen yrittäjäurani aikana kokeillut jos jonkinlaista tapaa edetä luovalla toimialalla. Matkani on ollut vaiherikas huippuhetkineen ja kompurointineen, mutta kokonaisuudessaan voin todeta sen olleen antoisa. Nyt jäsentelen matkaltani kerättyjä oppeja Muotoilijan YAMK -opinnoissa, ja toivon, että se jatkuu yhä tunteikkaana, mutta huomattavasti menestyksekkäämpänä. Tervetuloa palvelumuotoilun täyteinen vuosi 2023!

PAL­VE­LU­MUO­TOI­LU

Aloitin syksyllä 2022

 Muotoilija YAMK opinnot Metropoliassa.

Opiskelen siis käyttäjälähtöistä suunnittelua.


Käyttäjälähtöinen suunnittelu lähtee saatavilla olevan tiedon keruusta, jonka avulla varmistamme, että olemme kehittämässä juuri oikeita asioita. 


Muotoilijan ei tarvitse olla minkään toimialan ammattilainen, vaan muotoiluprosessin ammattilainen. Muotoilijalla on laaja menetelmäsalkku, jossa jokaiselle vaiheelle löytyy omat välineensä. Tuloksena syntyy uudenlainen asiakaslähtöinen konsepti.

VIESTINTÄ

Näen, että tarinallistaminen

on si­säl­tö­mark­ki­noin­tia, eli aitoihin asioihin perustuvaa viestintää. Tarinallistamisen menetelmäni perustuu tuotteen ja tekijän yhteiseen, tunteita herättävään tarinaan. 


Jokaisella meillä on tarinamme kerrottavana, josta on löydettävissä ne raskaat ja inhimmilliset vaiheet sekä onnistumiset ja myötäpuhurit. Allekirjoitan sanononnan: totuus on tarua ihmeellisempää.

VAS­TUUL­LI­SUUS

Arvot punnitaan valintojen kautta - yleensä uuden hankinnan ja vanhasta luopumisen yhteydessä. 


Minulla on luontainen kiinnostus kestävään kehitykseen, ja käsittelen arvovalintoja kaikissa tehtävissäni. 


Olen päässyt kiertotalouden kautta toteuttamaan arvomaailmaani.


person in gray jeans standing on rocks during daytime

"Olla oma itsensä maailmassa, joka yrittää jatkuvasti tehdä sinusta jotain muuta, on suurin saavutus"

- Ralph Waldo Emerson

VII­MEI­SIM­MÄT TYÖT

LISÄÄ TYÖ­NÄYT­TEI­TÄ LÖYTYY TÄÄLTÄ.

2018 he we come!

Tyttöjen talo -
Neiot

 Yrityksen TUNTU 2021

Brändityön aloitus tarinallistamisen avulla. Tarinan merkitys, asiakasprofiilit, arvolupaukset, sekä ohjeistus asiakastarinoiden kirjoittamiseen.

1646294273535_DSCF90912-me.jpg

Hii­li­kä­den­jäl­kiä Rajalla

Näyttely 2021

Rajalla på gränsen -kauppakeskuksen kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan, sekä siellä toimivien yritysten ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten toimintojen esittely fyysisellä näyttelyllä ja avaavilla teksteillä.

my little planet is safeguarded in your kind hands.
(we will defeat the corona virus)

Kier­to­ta­lous-
kat­sel­moin­ti

Kier­to­ta­lous 2020

Kiertotaloutta on järjestelmällisesti pyritty integroimaan sisään Lapin AMKin insinööriopintoihin. Integraation onnistumisesta haluttiin ulkopuolisen asiantuntijan arvio, jolla mitattiin työn onnistumista.

1646294366689_DSCF8832%20kopio-me.JPG

Uusi Kierto -showroom

Kier­to­ta­lous 2020

Lapin AMKin opiskelijoiden avustaminen, sekä heidän sparrauksensa kiertotalouden showroomin rakentamisessa Rajalla -kauppakeskukseen. Showroomin yhteydessä toimi Cubuksen outlet-myymälä.

1643981192611_stooriteller3%20kopio-me.jpg

ELINAN STOORI

Aloitin yrittäjäurani yrityksessä tuunaustoimisto iLme. Ajatukseni oli tuunata yritystiloja ja -ilmeitä luovalla otteella hyödyntäen vanhaa uuteen käyttötarkoitukseen. Halusin lisätä innostusta ja kestävää kehitystä yrityksiin unohtamatta kuitenkaan niiden syvimpiä asiakasviestejään.


Tuunaustoimiston liikeidea syntyi edellä aikaansa, joten parisen vuoden päästä synnytettiin iLme innorooms Oy. Keskityin uudella brändillä järjestämään ideointityöpajoja ja osallistavia kaupunkitapahtumia. Halusin elävöittää kaupunkikuvaa ja luoda WAU-kokemuksia asiakkaille.


Innoroomsin alkutaival oli todellista oppia yrittäjyyteen. Tänä aikana toteutettiin yhteistyöprojekteja sekä toisten yrittäjien että osa-aikaisten työntekijöiden kanssa. Yrittäjyys kävi kuitenkin liian raskaaksi, ja siirryin takaisin työelämän palvelukseen. 


Yrittäjä voi lähteä yrityksestä, mutta yrittäjyys ei lähde ihmisestä. LEO Elämyskouluttajana aloin kehittää matalamman riman kokemustyökalua, Yrityksen TUNTUa. Asiakaskokemusten kehittämisessä merkittävänä osana toimii tarina, ja pian huomasin, että yritystoimintani päätuotteeksi asettui tarinallistamisen koulutukset.


Yrittäjänä olen heittäytyjä, joka on kokenut sekä huipuhetken innovaatiopalkinnon voittajana että karvaan pettymyksen kaatuessani saappaat jalassa. Tällä nöyryydellä ja rohkealla asenteella olen päättänyt kääntää uuden luvun elämässäni. Opiskelen Metropoliassa Muotoilija YAMK-tutkintoa. Opiskelutehtäväni olen tehnyt toimeksiantoina kaupunkimuotoilun ja hy­vin­voin­ti­muo­toi­lun tehtävissä. Ajattelen, että keräämälläni kokemuksella ja um­pi­re­hel­li­syy­del­lä­ni voin olla mukana kehittämässä yhteisöjä entistä asia­kas­läh­töi­sem­mik­si. 


Kiinnostuitko tai jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä! Yhteystiedot alapuolella.

Yh­teys­tie­dot

Elina Tellervo Stoor

Kultaranta 14

95410 Tornio

Y 2021073-4

Ota yhteyttä

puh. 040 585 0248

stooriteller@gmail.com

©stooriteller 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.  Tietosuojaseloste