Reading Book

UUSI LUKU 2022

Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä. Joskus nimi voi olla enne. 

Tervetuloa StooriTellerin sivuille, yritys tunnetaan myös nimellä iLme innorooms.

TARJOAN PALVELUMUOTOILUA JA TARINALLISTAMISTA YRITYKSILLE.

- AITOA TARINAA VUODESTA 1976 -

Nimeni on Elina Tellervo Stoor, innostuva ja innostava yrittäjä Torniosta. Vah­vuu­te­ni on auttaa yrityksiä löytämään 

rat­kai­sun­sa ja polkunsa kohti tavoit­tei­taan. Minulta tilataan koulutuksia ja konsultointia aiheista 

innovointi, kiertotalous ja tarinallistaminen. 


Yrittäjyyteni alkuvaiheista saakka olen auttanut yrityksiä in­no­vaa­tio­toi­min­nas­sa

Vastuullisuus on toimintani periaate. 

Palvelumuotoilusta on muodostunut tapani toimia. 

Tarinat ovat tehokas viestinnän keino. 

VIESTINTÄ

TARINALLISTAMINEN

on si­säl­tö­mark­ki­noin­tia, aitoihin asioihin perustuvaa viestintää. Sen tavoitteena on tehdä tutuksi ihmiset organistaatioiden takana. Tutun ihmisen kanssa kommunikointi on mielekkäämpää ja samalla tehokkaampaa kuin kasvottoman organisaation kanssa. 


Autan kertomaan ihmisten tarinat  uskottavasti ja koskettavasti. 

VAS­TUUL­LI­SUUS

ARVOT

punnitaan valintojen kautta - yleensä uuden hankinnan ja vanhasta luopumisen yhteydessä. 


Minulla on luontainen kiinnostus kestävään kehitykseen, ja käsittelen arvovalintoja kaikissa tehtävissäni.


Olen päässyt kiertotalouden kautta toteuttamaan arvomaailmaani.


PAL­VE­LU­MUO­TOI­LU

ASIAKASKOKEMUKSET

 ja työntekijöiden viihtyvyys ovat keskeisiä asioita ajan hengessä eläville organisaatioille. Näistä parhaat tulokset saadaan yhdistelemällä ihmisiä huomioivaa palvelumuotoilua sekä insinöörimäistä tuotteistusta. 


Vahvuuteni on lisätä osallistavilla, luovilla menetelmillä eloa ja iloa organisaatioihin, joissa ihmiset viihtyvät.

ELÄ­MÄN­TAI­DON
VALMENNUS

NYT MYÖS TARJOLLA ELÄ­MÄN­TAI­DON VAL­MEN­NUS­TA ELI LIFE COAC­HAUS­TA. LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

person in gray jeans standing on rocks during daytime

"Olla oma itsensä maailmassa, joka yrittää jatkuvasti tehdä sinusta jotain muuta, on suurin saavutus"

- Ralph Waldo Emerson

VII­MEI­SIM­MÄT TYÖT

Lisää työ­näyt­tei­tä löytyy TÄÄLTÄ.

2018 he we come!

Tyttöjen talo -
Neiot

 Yrityksen TUNTU 2021

Brändityön aloitus tarinallistamisen avulla. Tarinan merkitys, asiakasprofiilit, arvolupaukset, sekä ohjeistus asiakastarinoiden kirjoittamiseen.

1646294273535_DSCF90912-me.jpg

Hii­li­kä­den­jäl­kiä Rajalla

Näyttely 2021

Rajalla på gränsen -kauppakeskuksen kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan, sekä siellä toimivien yritysten ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten toimintojen esittely fyysisellä näyttelyllä ja avaavilla teksteillä.

my little planet is safeguarded in your kind hands.
(we will defeat the corona virus)

Kier­to­ta­lous-
kat­sel­moin­ti

Kier­to­ta­lous 2020

Kiertotaloutta on järjestelmällisesti pyritty integroimaan sisään Lapin AMKin insinööriopintoihin. Integraation onnistumisesta haluttiin ulkopuolisen asiantuntijan arvio, jolla mitattiin työn onnistumista.

1646294366689_DSCF8832%20kopio-me.JPG

Uusi Kierto -showroom

Kier­to­ta­lous 2020

Lapin AMKin opiskelijoiden avustaminen, sekä heidän sparrauksensa kiertotalouden showroomin rakentamisessa Rajalla -kauppakeskukseen. Showroomin yhteydessä toimi Cubuksen outlet-myymälä.

1643981192611_stooriteller3%20kopio-me.jpg

ELINAN TARINA

Aloitin yrittäjäurani yrityksessä tuunaustoimisto iLme. Ajatukseni oli tuunata yritystiloja ja -ilmeitä luovalla otteella, hyödyntäen vanhaa uuteen käyttötarkoitukseen. Intohimoni oli lisätä innostusta ja kestävää kehitystä yrityksiin, unohtamatta kuitenkaan niiden perimmäisiä asiakasviestejään.


Tuunaustoimiston liikeidea syntyi edellä aikaansa, joten 2013 synnytettiin iLme innorooms Oy. Keskityin uudella brändillä järjestämään ideointityöpajoja ja osallistavia kaupunkitapahtumia. Halusin elävöittää kaupunkikuvaa ja luoda WAU-kokemuksia asiakkaille.


Innoroomsin alkutaival oli todellista oppia yrittäjyyteen. Tänä aikana toteutettiin yhteistyöprojekteja sekä toisten yrittäjien että osa-aikaisten työntekijöiden kanssa. Yrittäjyys kävi kuitenkin liian raskaaksi, ja siirryin takaisin työelämän palvelukseen. 


Yrittäjä voi lähteä yrityksestä, mutta yrittäjyys ei lähde ihmisestä. LEO Elämyskouluttajana aloin kehittää matalamman riman kokemustyökalua, Yrityksen TUNTUa. Asiakaskokemusten kehittämisessä merkittävänä osana toimii tarina, ja pian huomasin, että yritystoimintani päätuotteeksi asettui tarinallistamisen koulutukset.


Yritysten tarinat perustuvat todellisiin osaamisiin ja vahvuuksiin, ja niiden pohjana toimii aito arvomaailma. Omien vahvojen arvojeni kautta luiskahdin myös kiertotalouden maailmaan, jossa innovatiivista otettani arvostetaan.


Olen heittäytyjä, joka uskaltaa laittaa itsensä likoon. Yrittäjänä olen kokenut sekä huipuhetken innovaatiopalkinnon voittajana, että karvaan pettymyksen kaatuessani saappaat jalassa. Tällä nöyryydellä ja rohkealla asenteella olen valmis kääntämään uuden luvun yrittäjyydessäni.

Yh­teys­tie­dot

Elina Tellervo Stoor

Kultaranta 14

95410 Tornio

Y 2021073-4

Ota yhteyttä

puh. 040 585 0248

stooriteller@gmail.com

©stooriteller 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.  Tietosuojaseloste