TYÖ­NÄYT­TEET

2018 he we come!

Tyttöjen Talo® NEIOT

TA­RI­NAL­LIS­TA­MI­NEN, BRÄNDITYÖ, Yrityksen TUNTU 2021

Brändityön aloitus tarinallistamisen avulla. Tarinan merkitys, asiakasprofiilit, arvolupaukset, sekä ohjeistus asiakastarinoiden ja henkilöstön tarinoiden kirjoittamiseen.

1646294273535_DSCF90912-me.jpg

Hii­li­kä­den­jäl­kiä Rajalla

NÄYTTELY, VAS­TUUL­LI­SUUS, KIER­TO­TA­LOUS 2021

Kauppakeskus Rajalla På Gränsenin kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan, sekä siellä toimivien yritysten ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten toimintojen esilletuonti fyysisellä näyttelyllä ja avaavilla teksteillä.

my little planet is safeguarded in your kind hands.
(we will defeat the corona virus)

Kier­to­kou­lu-
kat­sel­moin­ti

KIER­TO­TA­LOUS 2020

Kiertotaloutta on järjestelmällisesti pyritty integroimaan sisään Lapin AMKin insinööriopintoihin. Integraation onnistumisesta haluttiin ulkopuolisen asiantuntijan arvio, joka toimi onnistumisen yhtenä mittarina.

1646294366689_DSCF8832%20kopio-me.JPG

Kier­to­ta­lous showroom

KIER­TO­TA­LOUS 2020

Lapin AMKin liiketalouden opiskelijoiden sparraus ja avustaminen kiertotalouden showroomin rakentamisessa. Kauppakeskus Rajalle rakennetun showroomin yhteydessä toimi Cubuksen outlet-myymälä.

1646295442737_jouluikkuna-me.jpg

Jou­luik­ku­na

NÄYTTELY 2020

Rajalla -kauppakeskuksen tunnelmallisen jouluikkunan suunnittelu ja toteutus teemalla ”Metsän joulu”. Yhteistyössä Kuvataiteilija Pirjo Saarela ja Tekstiiliartenomi Merja Sammalniemi.

1648207818893_p%C3%A4%C3%A4si%C3%A4ishaaste2020ig-me.jpg

Vies­tin­tä­vas­taa­va

BRÄNDITYÖ, VIESTINTÄ 2020

Viestinnän suunnittelu ja toteutus Helsingin Insinöörit ry:lle. Sisäisen viestinnän, mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän sekä jäsenviestinnän suunnittelu ja toteutus 12 000 jäsenen organisaatiossa. Viestinnän suunnittelussa hyödynnettiin Insinööriliiton palvelumuotoilijan tekemää jäsensegmentointia, ja sen avulla lähdettiin brändäämään HI:n palveluita ja toimijoita.

1646294605631_IMG-20191119-WA0084-me.jpg

Circula-pelit

KIER­TO­TA­LOUS 2019-2022

Circula, yrittäjyys- ja kiertotalouspelien vetämiset Lapin AMK:n hankkeille. Osallistujina sekä opiskelijaryhmiä että sidosryhmiä. Pelin tavoitteena hauska ja innovatiivinen lähestyminen kiertotalouteen. Pelin kehittäjä SYKLI.

A common honey bee on a clover flower in the Manuel Antonio area of Costa Rica

Eko­vi­her­ra­ken­ta­jat

BRÄNDITYÖ, Yrityksen TUNTU 2019

Ym­pä­ris­tö­ra­ken­nus­yri­tys Jarkimon profiloitumistyö eko­vi­her­ra­ken­ta­jik­si. Brändäys Yrityksen TUNTU-menetelmällä. Tuotteistaminen, arvolupaus, asiakaspolku ja graafinen materiaali, tiedotteet, osallistavat menetelmät sekä brändikäsikirja. Työ rahoitettiin Business Finlandin Innovaatiosetelillä.

1646296615004_IMG_7020-me.jpg

Entiset Nuoret Rajalla

OSAL­LIS­TA­VA TAPAHTUMA 2019

Osallistavan senioritapahtuman suunnittelu ja toteutus Rajalla-kauppakeskukseen. Tapahtuma toteutettiim yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa.

1646296807542_IMG_7142-me.jpg

Ra­ja­Len­toon!

TA­RI­NAL­LIS­TA­MI­NEN, NÄYTTELY 2019

Meri-Lapin ilmailukerhojen (4 kpl) kanssa ideoitu ja 
toteutettu ilmailuaiheinen näyttely Rajalla -
kauppakeskuksessa. Näyttely toteutettiin valokuvin, ääniraidoin sekä tarinoin. Myös oikea purjelentokone hinattiin kauppakeskuksen kattoon.

1646305170836_vadissa-me.jpg

Eettinen kon­sul­taa­tio

VAS­TUUL­LI­SUUS, TUO­TE­KE­HI­TYS, OSAL­LIS­TA­VUUS 2017-2019

Kolarin kunnan luon­non­tuo­te­hank­keen  tavoitteena oli kehittää polku luonnontuotteiden keruusta valmiin tuotteen levittämiseen. Hankkeessa testattiin mm. ”reilun kaupan poimintaa”. Hankkeessa konsultointi markkinoinnin ja osallistavien menetelmien osalta, sekä eettisten järjestöjen ja toimintatapojen tuonti. 

1646305704522_fotomoodboard-me.jpg

Moodboard

OSAL­LIS­TA­VA MENETELMÄ, BRÄNDITYÖ 2018

Kolarin kunnan lutu-hankkeen "Valoisten kesäöiden kasvattamaa sinulle" yhtenä toimenpiteenä oli benchmarkaus- ja markkinointimatka Hong Kongiin. Matkalle tehtiin tutkimusväline, Moodboard, jonka avulla voitiin selvittää asiakkaiden mieltymykset ja ostovalintojen perimmäiset syyt.

Contemplate the magic of Tanah Lot Temple

Tu­le­vai­suu­den kylä

IN­NO­VAA­TIO­TYÖ­PA­JA 2018

Majakka ry:n kylien palvelutuotannon kehittämishankkelle järjestettiin työpaja, jonka tavoitteena oli koota väliyhteenvetoa kylien kootuista ideoista ja materiaaleista, ja jäsennellä ne ymmärrettävään muotoon. Lisäksi siinä haluttiin kehittää uusia, innovatiivisia ideoita kylien palvelutuotantoon.

1646726249974_voide-me.jpg

Arktinen Heimo

TA­RI­NAL­LIS­TA­MI­NEN, BRÄNDITYÖ, Yrityksen TUNTU 2018

Arktisen heimon projektissa kehitettiin luonnontuotteiden brändiä. Brändityö sisälsi tarinallistamisen, pakkausmateriaalit, graafisen ilmeen, asiakastestaukset sekä TUNTU -käsikirjan asiakaskokemusten hallintaan. Brändityö rahoitettiin Business Finlandin Innovaatiosetelillä.

1646322613630_pia1-me.jpg

Bo­dyCen­te­rin
asia­kas­ta­ri­nat

TARINAT, SI­SÄL­LÖN­TUO­TAN­TO 2017-2018

Kuntosali BodyCenterin asiakastarinat, verk­koad­ver­to­ri­aa­lit tekstineen ja kuvineen (5 kpl) Pohjolan Sanomien verkkosivuilla. Tästä projektista poiki myös muita verk­koad­ver­to­ri­aa­lien kirjoitus- ja kuvaustöitä Almamedialle.

1646321838815_vakkadi-me.jpg

Vakka is­tutus­tuot­teet

TUO­TE­KE­HI­TYS, TUOT­TEIS­TA­MI­NEN, BRÄNDITYÖ 2017

Ympäristörakentaja Jarkimo halusi kehittää omat, näyttävät ja toimivat puunistutusetit sekä istutuslaatikot. Projektin konsultointi tuotekehityksen, tuotteistuksen, pakkauksen ja myyntipisteen suunnittelun sekä markkinoinnin osalta.

1646724023881_unelmatehdas-me.jpg

Unel­ma­teh­das-
peli

TUO­TE­KE­HI­TYS, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2015

Lapin AMK:n & MTI:n Unelmatehdas-hankkeelle suunniteltiin osallistava peli, jonka tavoitteena oli rohkaista luovaan ajatteluun sekä ideoiden synnyttämiseen ja niiden testaamiseen.

1646728979713_28-me.JPG

Ihan Pihalla!
-ta­pah­tu­mar­ja

TA­PAH­TU­MA­TUO­TAN­TO, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2014

Kolmiosainen tapahtumasarja: 

1. julkistettiin Ihan Pihalla! -kilpailu, jossa haettiiin luovia toteutuksia kaupunkikorttelien kunnostamiseksi ja elävöittämiseksi. 

2. Kilpailun tueksi perustettiin Kontti Pihalla! -kaupunkitaidekeskus, joka toimi esimerkkinä ja apuna pihojen luovassa suunnittelussa. 

3. Tapahtumasarja päättyi valotapahtumaan Valoilmiöön. Tilaaja Tornion kaupunki.

1646726594149_ruokamessut-me.jpg

Meri-Lapin
Ruo­ka­mes­sut

TA­PAH­TU­MA­TUO­TAN­TO, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2014

Lähiruokamessut Pohjanrannan tilalla, joissa näytteilleasettajia 60 ja yleisöä n. 5 000. Messusihteerin työt suunnittelusta toteutukseen. Tapahtuman järjestäjänä toimi LähiruokaLappi ry.

1646730334154_bbf-me.png

Barents Business Festival

TA­PAH­TU­MA­TUO­TAN­TO, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2013

Kansainvälisten nuorten yrittäjien varjotapahtuma kaksipäiväisen Barents Reunion -seminaarin yhteydessä. Barents Business Festival kevensi Ingvar Kampradin rahoittaman Reunionin ohjelmaa osallistavilla ja yllättävillä toimenpiteillä.

Tilaaja: Kemi-Tornion AMK Young Innovative Entrepreneurs -hanke

1646728282718_innopeli-me.jpg

Innopeli®

TA­PAH­TU­MA­TUO­TAN­TO, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2012-2013

Jättikokoinen lautapeli, jolla kuvattiin ja markkinoitiin Keksintösäätiön Tuoteväyläprosessia am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen sisällä. Leikkimielinen, mutta samalla havainnollistava väline idean kehittymisestä kohti kannattavaa liiketoimintaa. Lapin AMK: Kemi, Tornio, Rovaniemi

1647946692763_kartta_maup-me.jpg

Mau­per­tuik­sen in­nos­ta­vat ideoin­ti­pa­jat

VALMENNUS, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2012

Työpajojen tavoitteena oli tehdä Maupertuisin jalanjäljillä -kult­tuu­ri­mat­kai­lu­han­ket­ta tutuksi alueen kylille sekä yrittäjille. Tavoitteena oli innostaa alueen toimijat mukaan kehittämään omaa kult­tuu­ri­mat­kai­lu­tuo­tet­taan Maupertuisin matkakirjoitusten innoittamana. Pajat järjestettiin Torniossa ja Ylitorniolla.

1647946414662_kirjat-me.jpg

Kylätalot - kylien sydämet 1 ja 2

VALMENNUS, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2012

1. työpajan tavoitteena oli löytää kylien erottuvuustekijät ja jäsennellä kylien päätuotteet sekä tukevat tuotteet. Jäsentelyn jälkeen oli helppo lähteä käärimään lisää toimintoja tuotteiden ympärille.

2. paja, Erottuvien kylien myy(tä)vät palvelut oli jatkopaja, jossa vahvistettiin kylien omaleimaisuutta. Ajatuksena oli avata kylien palvelutarjontaa laajemmallekin, esimerkiksi kiertävinä palveluina tai yhteistyössä toisten kylien kanssa.

Tilaaja: Outokaira Tuottamhan 

1647947515886_ope-me.jpg

5 askelta yrit­tä­jyy­teen

VALMENNUS, 2011-2012

Elina toimi alihankkijana Intotalolle 5 askelta yrittäjyyteen-valmennuksissa Meri-Lapin alueella. Yritysvalmennukset olivat TE-toimiston tilaamia viiden päivän mittaisia valmennuksia.

1648212679479_tahtotila-me.png

Ti­la­työ­pa­ja

VALMENNUS, 2011

Oulussa järjestettiin työpaja co-working tilassa työskenteleville yrittäjille. Työpajan osallistujat suunnittelivat tilan itse: värit, materiaalit, huonekalut sekä yksityiskohdat kokemuslähtöisesti. Pajassa keskityttiin yhteisiin tiloihin. Tuloksena syntyi omille paikoilleen merkitty tilasuunnitelma ja kirjallinen työsuunnitelma. Yhteinen yritystila, Tahtotila.

1648211421711_lappari%20(kopio)-me.jpg

Lapin Kullan Voimala

SELVITYS, 2011

Tornion kaupungin tilaama esiselvitys historiallisen lämpökeskuksen uudesta elämästä luovan alan käytössä. Voimala sijaitsee lakkautetun panimoalueen sisällä. Selvitys koottiin sitoutuneiden käyttäjien ja tilan tarpeiden pohjalta. Siinä hyödynnettiin tietoja vastaavista hankkeista, tehtiin kuntoarvio sekä ehdotukset luonnoskuvineen sekä laskelmineen. Selvitys on tilattavissa Tornion kau­pun­gi­nark­ki­teh­dil­tä. 

(kuva: Harri Ryynänen)

1648212002326_BOOKIT-me.jpg

Kip­po­va­li­mo BÖÖK

BRÄNDITYÖ, 2011

Kippovalimo Böök oli Elinan ensimmäinen asiakas. Böökin ke­raa­mik­ko­si­sa­ruk­set perustivat sisustusmyymälän, jossa yhdistyi keramiikkapaja, lankamyymälä ja sisustusliike. Kippovalimolle suunniteltiin yhdessä nimi, tilaiLme ja graafinen iLme, joita maustettiin omistajasisarusten poltteella.

1648211702891_kuva3-me.jpg

So­me­maa­il­ma

TA­PAH­TU­MA­TUO­TAN­TO, OSAL­LIS­TA­VAT ME­NE­TEL­MÄT 2010

Kaikki(ko) sosiaalisesta mediasta -seminaarin iltatilaisuus, jonka tavoitteena oli saada seminaarin osallistujat keskustelemaan luontevasti keskenään, syventää sosiaalisen median ymmärrystä ja osallistaa ihmisiä mukaan esitykseen. Osallistava ja opettava iltaohjelma oli taiteilijoiden yhteisponnistus.

»What is your story?«

Ta­ri­na­työ­pa­jat

TA­RI­NAL­LIS­TA­MI­NEN, BRÄNDITYÖ, Yrityksen TUNTU 2018-2021

Tarinatyöpajoissa annetaan esimerkkejä ja työkalut oman tarinan laatimiseen.


Tarinallistamisen pajoja on vedetty mm. seuraaville tahoille: 

 • REDUn LappiLuxus; matkailuyrittäjille
 • Lapin AMKn MyStory; matkailuyrityksille
 •  Lapin YOn Lapista käsin; käsityöyrittäjille
 • -Lapin YOn Lapinlehmä; yhteinen bränditarina
 •  Lapin AMKn Digital Fast Track; Arvolupauksesta tarinaksi
 • Lapin YOn ReStartUp; palveluyrittäjille
 • Lapin AMKn lähiruokahanke; lä­hi­ruo­kay­rit­tä­jil­le
 • Lapin AMKn Asiakkaan Aika; Napapiirin yrittäjät
1646379883310_Tuntu_uusi-me.jpg

Yrityksen TUNTU

TA­RI­NAL­LIS­TA­MI­NEN, BRÄNDITYÖ, Yrityksen TUNTU 2015-2017

Yrityksen TUNTU -menetelmä auttaa yrityksiä kehittämään asiakaskokemuksiaan osallistavasti ja mieleenpainuvasti.


Yrityksen TUNTU pajoja on vedetty seuraaville tahoille: 

 • Kainuun maa­seu­tu­mat­kai­lu­yrit­tä­jät tekivät opintomatkan Lapin matkailukohteisiin. Matkan punaisena lankana toimi Yrityksen TUNTU.
 •  Pohjois-Suomen matkailuoppaille maistiainen TUNTU-menetelmästä. Päivän painotuksena elämyksellisyys, eli miten saadaan opastus eläväksi ja mieleenpainuvaksi.
 • 6 SENCES paja; asiakaskokemus aistielämyksin YIE-hankkeen osallistujille

Yh­teys­tie­dot

Elina Tellervo Stoor

Kultaranta 14

95410 Tornio

Y 2021073-4

Ota yhteyttä

puh. 040 585 0248

stooriteller@gmail.com

©stooriteller 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.  Tietosuojaseloste